ลายหนัง ผ้าบุโซฟา

วัสดุที่นำมาหุ้มโซฟาเราสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
หนังแท้ , หนังเทียม และผ้า 

ซ่อมชุดเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์หนังแท้ เฟอร์นิเจอร์หนังเทียม 

เฟอร์นิเจอร์หุ้มผ้าลวดลายต่างๆ บุหุ้มหัวเตียงใหม่ หุ้มเบาะ หุ้มผ้าโซฟา เปลี่ยนสปริงโซฟา เสริมฟองน้ำโซฟาใหม่

Facebook

 วีระศักดิ์ ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ซ่อมโซฟา หุ้มบุหนังโซฟา

WEERASAK REPAIR FURNITURE SOFA
tel: 06-2578-5957    ID.Line : 0625785957
https://www.weerasaksofa.com
ร้านซ่อมโซฟา เราตั้งอยู่ ย่านพุทธมณฑล สาย 4 เลขที่ 49 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม

หน้าแรก   บริการ-ของเรา
ลายหนังผ้าบุโซฟา    ผลงานเรา   ติดต่อเรา...

วีระศักดิ์ ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ซ่อมโซฟา หุ้มบุหนังโซฟา

WEERASAK REPAIR FURNITURE SOFA
tel: 06-2578-5957    ID.Line : 0625785957
https://www.weerasaksofa.com
ร้านซ่อมโซฟา เราตั้งอยู่ ย่านพุทธมณฑล สาย 4 เลขที่ 49 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม

หน้าแรก     บริการ-ของเรา    ลายหนังผ้าบุโซฟา  

ผลงานเรา     ติดต่อเรา...